Finansseja

Annuiteetti, tasalyhennys tai kiinteä tasaerä -Lainavaihtoehdot yrityksille

Yrityksen toiminnan rahoittamiseksi tarvitaan usein lainarahaa. Lainan määrästä, laina-ajasta ja lainan lyhennyksistä sovitaan pankin kanssa samalla, kun lainaehdoista neuvotellaan. Mitä nopeammin lainan saa maksettua takaisin pankille, sitä vähemmän korkoa tulee maksettavaksi. Jotta erilaisia lainavaihtoehtoja voi vertailla keskenään, pitää tietää mitä ne käytännössä tarkoittavat. Lue tästä artikkelista eri lainavaihtoehdoista, niin saat helpommin valittua juuri yrityksellesi sopivan vaihtoehdon.

Annuiteetti

Annuiteetti tarkoittaa tasaerää. Toisin sanoen lainan maksuerien määrä ei muutu, vaikka lainan korot vaihtelisivat. Laina-ajan pituus on siis vakio, joka ei muutu. Sinulla voi olla yrityksen tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia, ja annuiteettilaina sopii sellaisiin tilanteisiin, kun lainan tulee olla maksettu tiettyyn päivään mennessä. Annuiteettilaina voi olla toimivin vaihtoehto silloin, kun halutaan lainalle mahdollisimman pitkä maksuaika. Usein pitkä takaisinmaksuaika tarkoittaa samalla suurinta mahdollista lainasummaa. Koko laina-aikaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että annuiteettilainan lyhenee alussa hitaasti, koska koron osuus lainasta on verrattain suuri. Lainan takaisinmaksun loppupäässä laina lyhenee nopeammin. Pankille maksetaan lainasta yhtä suuri erä joka kerta, kun lainaa lyhennetään. Tämän lisäksi lainalle maksetaan korkoa joka maksukerta, ja se taas aiheuttaa sen, että jos lainan korko nousee, maksetaan pankille enemmän. Jos laina-ajan pituudella ei ole merkitystä eikä lainan kokonaismäärä ole niin suuri, että lainan antaja suosittelee annuiteettilainaa, voi kiinteä tasaerälaina olla suositeltavampi vaihtoehto.

Tasalyhennys

Tasalyhenteinen laina tarkoittaa sellaista lainaa, jossa lainaa lyhennetään saman verran jokaisena takaisinmaksukertana. Lainanhoitokustannukset ovat lainan takaisinmaksun alkaessa korkeat ja laskevat kun lainan takaisinmaksu etenee. Lainanhoitokustannukset ovat matalat lainan lopussa. Koron osuus lainan takaisinmaksuerästä pienenee samalla, kun lainapääoman määrä vähenee. Maksuerät ovat suurempia lainan takaisinmaksuajan alussa, ja ne pienenevät, kun laina-aika lähestyy loppuaan. Tasalyhennyksen hyvä puoli on se, ettei korkomuutokset vaikuta ollenkaan laina-ajan pituuteen.

Tasaerä

Tasaerälyhennys on samantapainen kuin annuiteettilaina sillä erolla, että koronmuutos ei vaikuta maksuerän suuruuteen. Kun lainan korko nousee, kasvaa koron osuus maksuerästä, ja lyhennyksen osuus pienenee vastaavasti. Kun lainan korko puolestaan laskee, nousee lyhennyksen osuus ja koron osuus maksuerästä pienenee. Jos lainan korko nousee, se käytännössä pidentää laina-aikaa, koska kuukausimaksun pysyessä samana koron osuus vähentää takaisin maksettavaa osuutta lainasta. Tasalyhenteisen lainan hyvä puoli on se, että maksuerän määrä pysyy aina samana, joten korkojen vaihtelu ei tuo yllätyksiä.  Jos tasaerälainan kohdalla yrittäjä ei halua, että laina-aika pitenee, voi hän myös sopia pankin kanssa siitä, että loppu lainaerä veloitetaan yhdellä kertaa viimeisen maksuerän yhteydessä.

Kertalyhenteinen laina

Kertalyhenteinen laina on mekanismiltaan täysin erilainen, kuin edellä esitellyt lainatyypit. Kertalyhenteisessä lainassa lainaa ei lyhennetä vähitellen, vaan se maksetaan kerralla pois sovittuna ajankohtana laina-ajan lopussa. Laina-aika ei kuitenkaan ole kuluton, vaan sen aikana maksetaan korkoja sovitun mukaisesti. Kertalyhenteinen laina tunnetaan myös nimellä bulletlaina. Kertalyhenteinen laina ei yleensä ole pitkäaikainen, vaan se on tyypillisesti lyhytaikainen ja lainasummaltaan pienempi. Yritys voi haluta ottaa pitkäaikaisen kertalyhenteisen lainan silloin, kun se haluaa mieluummin käyttää tulorahoituksensa yrityksen kasvun rahoittamiseen. Kertalyhenteinen laina on pankille kannattavin näistä vaihtoehdoista, koska lainaa ei lyhennetä laina-aikana, joten korkojen osuus on suurempi.

Lyhennysvapaa

Kuten elämässä yleensäkin, myös yritystoiminnassa voi sattua jotain yllättävää, joka vaikuttaa maksukykyyn. Pankin kanssa voi sopia lainan lyhennysvapaasta ajasta. Tällöin lainaa ei lyhennetä sovittuna aikana, vaan siitä maksetaan ainoastaan korkoa. Yrityslainojen osalta on tavallista, että lyhennysvapaa aika sovitaan laina-ajan alkuun. Usein uusi yritys tai investoinnin käynnistys vaatii yrityksen varoja, eikä yrityksen tulorahoitus riitä lainan lyhentämiseen. Voi olla järkevää sopia siitä, ettei lainaa lyhennetä ensimmäisen vuoden aikana. Lyhennysvapaita vuosia voi olla useampikin laina-ajan alussa.