Ideoita

Liiketoiminta perustuu aina ajatukseen. Ajatus ja idea syntyvät jostain ja toivottavasti niitä myös kehitetään ennen yrityksen perustamista. Idean jälkeen voidaan lähteä testaamaan ja kokeilemaan, mutta aina pitäisi myös siinä samalla muistaa suunnitelmallisuus.

Uusyrityskeskukset

Yritysidea voi syntyä monella tavalla. Se voi esimerkiksi kehittyä hiljalleen opiskeluiden, harrastuksen tai työn lomassa. Tai yhtä hyvin se voi välähtää mieleen saunan lauteilla kavereiden kesken. Näin kävi Kyrö Distillerylle, joka voitti Vuoden Uusyrittäjä 2016 -kilpailun. Kaikissa yritysideoissa ei kuitenkaan ole potentiaalia kannattavaan liiketoimintaan asti. Uusyrityskeskusten yritysneuvoja ja asiantuntijat auttavat yrittäjäksi aikovaa arvioimaan, onko suunnitelmissa olevalle tuotteelle tai palvelulle riittävät markkinat.

Suomen Yrittäjät

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on tärkeä uudelle yrittäjälle. Pienyrittäjä pääsee alkuun yksinkertaisellakin versiolla.

Liiketoimintasuunnitelma eli lyhennykseltään lts voi olla iso työ, jossa suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä pohditaan patentteja ja riskianalyysejä. Mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään, sen tarkemmin liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä.

Aloittava pienyrittäjä pääsee kuitenkin alkuun helpomminkin. Kun haetaan rahoitusta, tukia tai takauksia, kiinnostaa eniten se, onko tuotteillesi riittävästi kysyntää ja asiakkaita. Nämä ovat elintärkeitä kysymyksiä myös sinulle. Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma antaa vakaamman pohjan myyntitavoitteiden saavuttamiseen. Muista että liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä vahvasti itseä varten: sillä pitää vakuuttaa itsensä siitä, että yritystoiminnasta saa riittävän toimeentulon.

Kysy nämä itseltäsi

Kevyen ja usein riittävän perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelman pystyt tekemään seuraavalla tavalla.

Vastaa ensin mahdollisimman hyvin näihin kolmeen kysymykseen:

 1. Mistä asiakkaat? Keitä asiakkaasi ovat? Miten pääset kontaktiin heidän kanssaan?
 2. Mistä raha? Millä kaikilla tavoilla saat myyntiä aikaan ja rahaa yritykseesi?
 3. Onko kysyntää? Millainen kysyntä tuotteellasi tai palvelullasi on? Kenen kanssa kilpailet?

Omasta ja kaverien mielestä hyvä idea kannattaa aina testauttaa potentiaalisilla asiakkailla jo ennen kuin alat maksaa perustamismaksuja ja markkinoida.

OP Media: millainen on hyvä liikeidea?

Hyvä liikeidea on yritystoiminnan edellytys. Toisille sen kirkastus vie pari päivää, toisille useita vuosia. Epäonnistunut tai tekemättä jäänyt pohjatyö voi puolestaan johtaa kannattavuusongelmiin.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy kertoo vinkit onnistuneen liikeidean pohdintaan.

Mikä on liikeidea?

Liikeidea on yritystoiminnan perusta, joka auttaa yhdessä liiketoimintasuunnitelman kanssa selvittämään, millaiset toimintamahdollisuudet yrityksellä on. Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä yritys tekee, kenelle se tekee ja miten.

Usein itse tekeminen on yrittäjyyttä pohtiville melko kirkkaana mielessä. Sen sijaan tuotteen kohderyhmä saatetaan arvioida liian löyhästi. Ei riitä, että oma kaveripiiri kertoo kiinnostuneensa tuotteesta tai palvelusta. Yrittäjyyttä pohtivan on ajateltava kohderyhmää laajemmin ja realistisesti.

Miten on tärkeä kysymys, joka auttaa yrittäjyyttä pohtivaa kirkastamaan kilpailutilannetta ja sen, miten yritys eroaa jo olemassa olevista yrityksistä.

Koulutuksen kautta voi myös lähteä miettimään niitä ideoita oman yrityksen pyörittämiseksi.

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Tästä saat lisätietoa sivulta Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Uravalmennus tutustuttaa yrittäjyyteen

Kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai harkitset sitä, uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Valmennukset

 • antavat yleiskuvan yrittäjyydestä
 • valottavat käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta
 • selvittävät ja arvioivat, millaiset valmiudet ja edellytykset osallistujilla on yrittäjyyteen

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa

 • yrittäjyydestä
 • yrityksen perustamisesta
 • yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta

Koulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista.

Yrityksen perustamiskoulutus laajentaa osaamista

Yrityksen perustamiskoulutuksessa opiskelija voi perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Koulutus syventää tietoja muun muassa

 • rahoituksesta, laskentatoimesta ja verotuksesta
 • markkinoinnista
 • yrittämisen riskeistä
 • työnantajana toimimisesta

Tavoitteena voi olla kehittää alueita, joita yrittäjä pitää ongelmallisina sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä. Koulutus voi tähdätä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osaan.